Projekt 9. třídy ZŠ Pěší

Videa

Heroin

LSD

Crack

Alkohol

Extáze

Kokain

Marihuana

Přihlásit se
Stáhni si naši prezentaci:

Stáhnout

Zdroje:

www.drogy.cz

www.wikipedia.org

Brožury o drogách