Projekt 9. třídy ZŠ Pěší

Pervitin

Co je to Pervitin?

Pervitin (metamfetamin) je ilegální droga zařazená do stejné třídy jako kokain a další účinné drogy distribuované na ulici. Má celou řadou přezdívek jako je perník, péčko, peří, piko, sníh nebo ice – abychom se zmínili alespoň o těch nejčastějších (seznam slangových názvů).

Pervitin je užíván jednotlivci různého věku, ale většinou je užíván jako „klubová droga“ užívaná na večírcích v nočních klubech nebo na tanečních párty. Jeho nejčastějším slangovým názvem je perník nebo ice.

Jak vypadá metamfetamin (zdroj: www.drogy.cz)

Jak se pervitin vyrábí?

Pervitin se většinou vyrábí v nelegálních a skrytých laboratořích. Jako základ pro výrobu drogy se často používají běžně dostupné léky – například léky proti nachlazení.

Ten, kdo pervitin „vaří“, získá nejdříve aktivní přísadu (efedrin) obsaženou v těchto lécích. Za pomoci dalších chemických přísad získává drogu samotnou. Někdy se do pervitinu přidávají další nebezpečné látky na zvýšení účinku – kyselina, čističe odpadů anebo nemrznoucí kapalina.

Vzhledem k těkavé povaze materiálů, které používají a též ke skutečnosti, že „vařiči“ pervitinu jsou častokrát sami závislí a dezorientovaní, jsou výrobci drogy častokrát těžce popáleni a zraněni nebo zabiti při výbuchu své laboratoře. Takové nehody ohrožují ostatní obyvatele blízkých domů nebo budov.

 

Krátkodobé účinky

 • Ztráta chuti k jídlu
 • Zvýšení srdečního tepu, krevního tlaku a tělesné teploty
 • Rozšíření zornic
 • Narušení spánkového rytmu
 • Nevolnost
 • Podivné, zmatené, někdy násilné chování
 • Halucinace, nadměrná vzrušivost, podrážděnost
 • Panika a psychóza
 • Nadměrné dávky mohou vést ke křečím, záchvatům a smrti

Dlouhodobé účinky

 • Trvalé poškození jater, ledvin a plic
 • Je-li látka kouřena, dýchací potíže
 • Je-li látka šňupána, zničení tkání v nosní dutině
 • Nevratné poškození krevních cév v srdci a mozku, vysoký krevní tlak způsobující infarkty, mrtvice a smrt
 • Infekční nemoci a hnisavé záněty tkání, je-li látka aplikována injekčně
 • Podvýživa, ztráta hmotnosti
 • Těžké zubní kazy
 • Dezorientace, apatie, zmatek a vyčerpání
 • Silná psychická závislost
 • Psychóza
 • Deprese
 • Poškození mozku podobné Alzheimerově nemoci**, mrtvici a epilepsii
Přihlásit se
Stáhni si naši prezentaci:

Stáhnout

Zdroje:

www.drogy.cz

www.wikipedia.org

Brožury o drogách